Om Oss

Hurum Kunstlag  ble grunnlagt i 1977, med hurum-keramiker og ildsjel Dan Anvik i spissen. Helt siden den gang har laget fremmet lokale kunstnere, tilbudt kurs i ulike teknikker og holdt utstillinger med profesjonelle kunstnere og kunst utøvende amatører. Dan Anviks Minnefond ble i 2003 testamentert til Hurum Kunstlag for å støtte lokale kunstnere i Hurum. Minnefondet er en komité, som har forvaltet arven, og delt ut kr. 10.000,- hvert år siden 2004, med noen få unntak, til en kunstner med lokal forankring og som har utmerket seg i lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.

Hurum Kunstlags hovedattraksjon har nok vært de årlige sommerutstillingene i Støa i Holmsbu med kunst i Hovedhuset og brukskunst på Brygga. Det er en tradisjon at ordfører åpner utstillingen med kunstlagets leder/nestleder og  Drammen Jazz Verk. 

I noen år har Hurum Kunstlag stått for «Kyststi»-kunstkortet, som i 2022 ble omdøpt til «Kunst Asker Rundt». Prosjektet har fått støtte fra Hurum kommune og etter kommunesammenslåingen, av nye Asker kommune.

Helt siden mars 2020 har Hurum Kunstlag, på lik linje med andre lag og organisasjoner måttet forholde seg til store endringer innen regelverket for smittevern. Det har ført til nedgang i aktivitetstilbudet til medlemmene og muligheten for å avholde fysiske årsmøter og styremøter. Som igjen kan ha hatt betydning for det fallende medlemstallet. Pandemien satte en stopper for mange samværsfremmende aktiviteter.

Nå har vi lagt pandemien bak oss og målet for 2023 er å øke aktivitetsnivået med flere kurs og arrangementer. I 2024 øker vi antall kurs og medlemsaktiviteter ytterligere, og har fordoblet medlemsmassen de to siste årene.

Vår hovedoppgave er å samle alle som har et forhold til kunst, på en eller annen måte, og i fellesskap stimulere interessen for kunst. Som kunstlag ønsker vi å fremme og posisjonere ulike kunstformer i det lokalet kulturlandskapet. Vi arrangerer blant annet: kunstutstillinger, turer til kunstarrangementer, museer og gallerier, vi holder foredragskvelder med kunstfaglig innhold, croquis-kvelder og kurs. «Malestund for liten og stor» er et generasjonstreff mellom småbarn og eldre/demente og finner sted på bo- og omsorgssentre i Asker Kommune. Prosjektet har vokst og inkludere nå, etter to år, aktivitetskonsulenter, kunstnere, skoleelever i praksis, barn og eldre. (se prosjekter).

Vi er åpne for tverrfaglig samarbeid innenfor og utenfor vår kommune. Har du en idé med kunstnerisk innhold, som du trenger hjelp til å gjennomføre så send oss noen ord til kontakt@hurumkunstlag.no, så kan vi sammen prøve å finne en løsning!