BLI MEDLEM

Her kan du melde deg inn i Hurum Kunstlag.

Fyll ut skjema under, og du vil få innstruksjoner på epost.


Dette bør du vite dersom du ønsker å bli medlem i Hurum Kunstlag:
Laget har som formål å fremme interessen for kunst og ved sin virksomhet stimulere til aktivt skapende arbeid for alle aldersgrupper.
Vi arrangerer blant annet:
Kunstutstillinger
Turer til kunstarrangementer, museer, etc.
Foredragskvelder med kunstfaglig innhold
Croquis kvelder, og croquiskurs og male-og tegnekurs.
Ønsker du å bli medlem?
Det er ingen betingelser for å bli medlem. I kunstlaget finnes profesjonelle kunstnere, amatørkunstnere, håndverkere, personer med interesse for kunst og støttemedlemmer. Som medlem har du muligheten til å benytte kunstlagets lokaler dersom du er interessert i å stille ut egne arbeider. Du har også muligheten til å stille ut arbeider under medlems- utstillingen i Støa.
Barn og unge får gratis medlemskap frem til fylte 18 år.

Vi har medlemsfordeler som:

 • Stille ut egne arbeider i lokalet til kunstlaget i Hønehuset.
 • Mulighet for å søke deltagelse på medlemsutstillingen i Støa.
 • Invitasjon til turer med kunstfaglig innhold.
 • Invitasjon til «Gallerirunden».
 • Fri adgang til medlemsmøter.
 • Stemmerett på årsmøtet.
  Som medlem støtter du blant annet:
 • Utstillinger og aktiviteter.
 • Croquis – og akttegning etter modell i Hønehuset på Tofte
 • «Malestund for liten og stor» på Hurum Bo-og Omsorgsenter, Omsorgsboligene i Spikkestad og Demensavdelingen på dagsenteret i Spikkestad og Bråset bo-og omsorgssenter.
 • Kurs og workshops.

Driften av kunstlaget.
Medlemskontingent: Kr. 250,- hovedmedlem, Kr. 200,- honnør/student, kr. 0,- for barn og unge inntil 18 år, Kr. 400,- familiekontingent (2 voksne + barn inntil 18 år).
Kontingenten betales inn til Bankkontonummer: 2240 20 72052 eller til Vipps: 18326 med merknad: «Medlemskontingent og medlemsnavn» med frist den 1. mars hvert år.
Merk betalingen med: ‘Medlemskontingent og årstallet for inneværende år’, navn på medlemmet, kjønn, årstallet vedkommende er født, postadresse, epostadresse og telefonnr.
Ved betalingen godtar du at Kunstlaget lagrer din kontaktinformasjon og sender deg nyttig informasjon om aktiviteter i Kunstlaget, som nyhetsbrev, årlig påminnelse om betaling av kontingent og annen relevant informasjon.
Kontakt oss:
Hurum Kunstlag, org.nr.: 974 683 571
Postboks 11, 3481 Tofte 
Besøksadresse: HØNEHUSET, Skogveien 1, 2. etasje, 3481 Tofte (fra september til mail), STØA, Kvingebakken 25, 3484 Holmsbu
E-post: kontakt@hurumkunstlag.no
Mobil: 45260325
Støtt oss med Grasrotandelen i NorskTipping (klikk på lenken under)
https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/din-mottaker/974683571
Bankkontonr.: 2240 20 72052 
Vipps: 18326