Forside,  Innlegg,  Prosjekt

SOMMERUTSTILLINGEN I STØA 2023

INVITASJON TIL MEDLEMSUTSTILLINGEN

Vi har gleden av å utlyse medlemmenes sommerutstilling i Støa 2023 fra den 17.06. – 13.08.

UTSTILLINGEN:

Det blir plass til 6 utstillere, hvor hver kunstner får stille ut i 4 uker.

  1. periode: 17.06. – 14.07.
  2. periode: 15.07. – 13.08.

Medlemsutstillerne får hvert sitt utstillingsrom, på lik linje med de profesjonelle hoved- utstillerne.

På den måten får medlemmene en unik mulighet til å vise frem sitt eget uttrykk og hvem de er som kunstnere. Kanskje kan medlemsutstillingen for noen, også være et springbrett for å få stille ut andre steder.

Da vi hadde stor suksess med denne varianten i 2022, ønsker HKL derfor å gjenta den i 2023.

Vi vil at dere som har lyst til å stille ut sender inn 5 bilder av verk som er representative for deres kunstnerskap og som ikke tidligere har vært vist i Støa. Alle teknikker er velkomne.

JURYERT UTSTILLING

Juryen består av:

  • Kunstner Bjørn Christian Mathiesen Granli, Styremedlem i HKL og prosjektleder for Kroki på Hønehuset, medlem av ABK – Asker Bildende Kunstnere, vinner av Dan Anviks Minnepris i 2022, deltagelse på November utstillingen og Kunst Rett Vest
  • Kunstner Liz Dalberg. Nestleder i HKL, Vinner av Kunst Rett Vests Debutantpris 2022, deltatt på November utstillingen 2020, 2021 og 2022
  • Kunstner Marianne Bakkerud, Styreleder i HKL, kunstner og gallerist

Send jpeg. filer på maks størrelse 2MB, og oppgi tittel på verket, størrelse på verket høyde x bredde, evt. dybde i cm og teknikk. Legg også ved din CV i pdf. – format til Hurum Kunstlag epost: kontakt@hurumkunstlag.no

KONTAKTPERSONER I UTSTILLINGSKOMITÉEN: 

Har du spørsmål, så kontakt gjerne:

Liz Dalberg                                                                  mobil 951 76 159

Marianne Bakkerud                                                 mobil 452 60 325

Bjørn Christian Mathiesen Granli                       mobil 924 51 439

SØKNADSFRIST

Tidsfrist for å søke er: 1. april 2023

BETINGELSE FOR DELTAGELSE

Betingelse for å delta er at medlemskontingent for kalenderåret 2023 er betalt. Selv om du tidligere har deltatt i sommerutstillingen, så er du hjertelig velkommen til å søke igjen.

Deltagerne forplikter seg til å stille frivillig på vakt i Støa på åpningsdagen og minimum 7 frivillige vakter i sin egen utstillingsperiode. Noe som gir kunstneren mulighet til å snakke med kundene om sin egen kunst.

Aktuelle deltagere vil bli kontaktet på e-post den 17.04.2023.

LYKKE TIL!