Prosjekt

MALESTUND FOR LITEN OG STOR

Malestund for liten og stor er et lavterskeltilbud for de eldste og de yngste i lokalsamfunnene i Asker kommune. Aktive kunstnere, medlemmer i HKL, frivillige assistenter og ungdommer/kunststudenter på praksisplass jobber sammen med prosjektleder Marianne Bakkerud og ansvarlig aktivitetsleder ved de ulike sentrene. Idéen om å tilby et generasjonstreff fikk Marianne, da hun var daglig leder ved Kulturhuset Hovtun på Klokkarstua i 2017, men først i 2022, da hun ble styreleder i Hurum Kunstlag lot den seg virkeliggjøre. Målet med dette prosjektet er å skape en kreativ male- og tegnestund sammen med de yngste og de eldste i lokalsamfunnet. Dette er en unik mulighet for kunstnere til å skape kunst sammen med andre, for barn til å bli kjent med den eldre generasjonen og seniorene til å tilbringe tid sammen med barna. Her viser vi omsorg, forståelse og kjærlighet og utrykker oss med et språk som alle forstår, KUNST!

Hurum Bo-og Omsorgssenter

Hver mandag fra kl. 11-13 treffes vi på dagsenteret i HBO, hvor vi  maler sammen med barn og eldre og samler materiale til et stort kunstverk, som ferdigstilles av den aktuelle kunstneren og prosjektlederen. Maleriet avdukes etter en 5-6 ukers økt og henges opp i gangen i senterets underetasje. Målet er å lage et helt galleri i denne gangen. I 2022 mottok HKL ca. Kr. 24.000,- i støtte fra Lokalsamfunns utvalget på Tofte. I 2023 er kommunen engasjert i å finne en mer forutsigbar økonomisk løsning for prosjektet. Senior deltagere: Mellom 5 og 10, det varierer fra gang til gang. Junior deltagere: Mellom 8 og 16. Kunstnere som har deltatt: Anne Elisabeth Stålung fra Tofte deltok fra april til mai 2022, Tove Irene Skalland fra Svelvik deltok fra september til desember 2022, Dick Morten Haande fra Filtvet deltar fra januar til mars 2023. Det er ønskelig med 4 økter i løpet av et kalenderår. For hvert maleri som ferdigstilles arrangeres det en avduking i fellesarealet på sentret, hvor alle som har lyst kan komme. Senere blir bildet hengt opp i gangen i underetasjen. Er du en lokal kunstner, som ønsker å bidra for felleskapet så kontakt oss gjerne på kontakt@hurumkunstlag.no


Spikkestad omsorgsboliger Kommer snart…

Dagsenteret og demensavdelingen i Spikkestad Kommer snart…

Bråseth Bo- og Omsorgssenter i Røyken Kommer snart…